POLITYKA

Przedstawione na głównej stronie cele strategiczne ulegają rozwinięciu w zwymiarowane cele operacyjne i zadania w ramach opracowywanego corocznie Programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Naszym pracownikom zapewniamy: pracę na stanowiskach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, opiekę medyczną, pomoc w zakupie i dofinansowaniu sprzętu rehabilitacyjnego i leków.

Oferujemy możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych.
W polityce zatrudnienia kierujemy się zasadą równości szans bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną. KODEKS ETYCZNY.
Produkujemy artykuły gospodarstwa domowego takie jak: pojemniki do przechowywania, dozowniki, miski, naczynia kuchenne. Dla znanych europejskich firm dostarczamy wypraski techniczne wykorzystywane w sprzętach AGD i w przemyśle motoryzacyjnym.

Produkty

W swojej ofercie posiadamy produkty dla wielu branży zwłaszcza dla: przemysłu, motoryzacji, a także dla branży spożywczej.

Wyroby AGD do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z produktami produkowanymi przez naszą firmę.

Zapraszamy do kontaktu